ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข IMIWIN สำหรับการใช้บริการ IMIWIN ที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ (ต่อไปจะเรียกว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไข) 

 • IMIWIN จะหมายถึงผู้ให้บริการเกมพนันออนไลน์ 
 • ผู้ใช้ จะหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ IMIWIN

คำนิยาม 

 • ระบบการเข้าเล่น : หมายถึงรูปแบบระบบสำหรับให้ผู้ใช้ทำการเล่นและเดิมพันโดยระบบจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกแบรนด์คาสิโนเพื่อเล่นของผู้ใช้
 • แบรนด์คาสิโน : หมายถึง ค่ายคาสิโนออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่ในระบบของ IMIWIN
 • แบรนด์สล็อต : ค่ายสล็อตต่าง ๆ ที่มีให้บริการอยู่ในระบบของ IMIWIN

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 • ผู้ใช้ ถือว่ามีการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ IMIWIN และมีผลผูกพันการยอมรับดังกล่าวว่าสมบูรณ์
 • ผู้ใช้ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ( ผู้เยาว์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใช้บริการได้)
 • หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด 
 • การให้บริการของ IMIWIN จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการเท่านั้น 

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

IMIWIN สามารถที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้เมื่อทาง IMIWIN เห็นว่ามีความจำเป็นโดยไม่ต้องบอกกล่าวกับผู้ใช้ล่วงหน้า

ระบบบัญชี 

 • ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ IMIWIN ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิกและขั้นตอนของการใช้บริการ 
 • ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีตนเองอย่างเคร่งครัดและไม่อนุญาตให้นำไปใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น
 • ผู้ใช้ที่มีการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานบัญชี IMIWIN สามารถเพิกถอนหรือลบบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
Facebook Comments Box